oorzaak en diagnose

oorzaak en diagnose patella instabiliteit

Een directe klap tegen de knie of knieschijf kan een luxatie (ontwrichting) van de knieschijf naar de buitenzijde van de knie veroorzaken. Dit komt relatief zelden voor. Veel vaker is er sprake van een afwijking van de vorm van het gewricht tussen knieschijf en bovenbeen met als gevolg dat de knieschijf gemakkelijk luxeert. Er zijn twee bekende afwijkingen die het luxeren van de knieschijf gemakkelijker maken: soms is het gootje waar een de knieschijf beweegt tijdens buigen strekken onvoldoende diep en soms staat de knieschijf hoger dan normaal. Als de knieschijf een keer geluxeerd is geweest, is de binnenste knieschijfband vaak opgerekt of gescheurd. Dit draagt ook bij aan de instabiliteit.

De diagnose kan het algemeen gesteld worden met behulp van eenvoudig röntgenonderzoek. Op de röntgenfoto’s kan duidelijk worden of het gootje ondiep is, dan wel de knieschijf te hoog staat. Soms is nader onderzoek noodzakelijk bijvoorbeeld CT scan of MRI.

direct naar