pijn

De pijnscore is gemeten m.b.v. een VAS-meting. VAS. (Visual Analogue Scale). Patiënten geven op een 10-puntsschaal de pijn aan die ze op dat moment bij beweging ervaren. De waarde 0 geeft een situatie zonder pijn aan. De waarde 10 geeft een situatie met de ergst denkbare pijn. De metingen vonden een half jaar na de ingreep plaats. De pijnscores zijn ingedeeld in drie categorieën (0 = geen pijn; 1 t/m 4 = milde pijn; 5 t/m 10 = forse pijn). De resultaten van de VAS-score staan in onderstaande grafiek.

Grafiek 1. Pijn in rustGrafiek 2. Pijn bij activiteit

De patiënten aan wie ook vooraf scores zijn gevraagd geven aan dat de pijn bij beweging en in rust na de operatie flink is afgenomen. De gemiddelde pijnscore bij deze patiënten nam af van 6,1 vóór operatie naar een pijnscore van 2,2 ná operatie. Een groot deel van de patiënten heeft na operatie nog wel pijn, dit komt onder andere door kraakbeenschade die eerder is opgetreden en niet hersteld kan worden.

 

 

direct naar